เกี่ยวกับเรา_header

About us

บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ของตลาดในยุคปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุด ซึ่งทางบริษัทได้เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อผลประโยชน์รวมกันในระยะยาว รวมถึงนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด ให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงเต็มไปด้วยมาตรฐานระดับสากล

 

Vision

“เครือแปซิฟิคแคทมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงและปลอดภัยรวมถึงนำวัตกรรมใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบความต้องการของลูกค้า”
 

Mission

• เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
• นำเข้านวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกตำแหน่ง


 


ความเป็นมาของบริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด

 

28 พฤศจิกายน 2539

บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน บริษัท โดยนายถมทวัธน์ หทโยดม ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 โดยเราได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฝาเกลียวอลูมิเนียม และต่อมาได้เพิ่มฐานการผลิตในด้านของผลิตภัณฑ์ ฝาเกลียวอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น

ปีพ.ศ. 2544

บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัดได้มีการขยายฐานการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปีพ.ศ. 2548

บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด ได้มีการก่อตั้ง บริษัท แปซิฟิค แคท แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นมาโดยเราได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อ